EN

PERSONDATAERKLÆRING

Per Aarsleff A/S ønsker med denne persondataerklæring at forklare, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig
Per Aarsleff A/S (benævnes herefter Aarsleff) omfatter afdelingerne Anlæg & Byggeri, Fundering samt Rørteknik.

Aarsleff er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger:
Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Att.: HR-chef Gregers Pedersen.

Aarsleff udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

2. Hvordan indsamler Aarsleff personoplysninger?
Personoplysninger indsamles på følgende vis:

 • På B2B-marked, fx registrerer vi oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere
 • Via browser cookies
 • Ved indskrivning når der kommer gæster
 • Via TV-overvågning.
 • Via kontaktformularer på vores hjemmeside

TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster.

Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved virksomhedens indgang, i gæste- og medarbejderområder i reception samt ved vareindlevering.

 

3. Hvilke informationer indsamler Aarsleff?
Der indsamles blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Browserinformationer.

 

4. Hvad er formålet med indsamlingen?
Der indsamles udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for et eller flere af de formål, der beskrives nedenfor:

 • Administration af din relation til Aarsleff
 • Salg og markedsføring over for kunder
 • Sikkerhed
 • Opfyldelse af lovkrav.

 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen
Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Aarsleff baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler først og fremmest personoplysninger om eksterne parter, fordi vi har en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Eksempler på legitime interesser, som vi forfølger, er blandt andet registrering af kontaktpersoner hos samarbejdspartnere, sikkerhed samt statistik om adfærd på hjemmesiden.

 

6. Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder. De er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Aarsleff behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Aarsleff har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, Aarsleff har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Aarsleff alle oplysninger, som Aarsleff ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Aarsleff efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen til dine personoplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til os enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Att.: HR-chef Gregers Pedersen.

Eller til persondata@aarsleff.com

Vi vil inden for en måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mailadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (fx at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller hvis den ønskede handling må anses for at være yderst kompliceret (fx anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

7. Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

8. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover vores interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører til it-services. Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

9. Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside:

 • Tracking: Vi tracker antallet af besøgende, deres navigationsmønster på sitet, og hvorfra de kom ind på sitet (via søgemaskine, link eller lignende)
 • Tredjeparts-cookies: Via vores website er der tilgang til funktioner fra andre sites. Videoer, links eller lignende kan indeholde cookies fra disse sites – eksempelvis kan de tracke, at du bruger en funktion på deres site via vores site. Tredjepart kan eksempelvis være en udbyders kommentar- eller blogfelt, Vimeo eller YouTube.

 

10. Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til vores behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til:

Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Att.: HR-chef Gregers Pedersen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer i denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Aarsleffs hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

Juni, 2020.