Aukikaivamatta sujuttamalla

Aukikaivamattomilla (No-Dig) menetelmillä putkistot saneerataan kaivosta tai tarkastusluukusta, ilman suuria, kalliita, ympäristöä häiritseviä ja aikaa vieviä kaivuutöitä.

Aukikaivattomattomia menetelmiä on Suomessa käytetty 1970-luvulta lähtien. Menetelmiä on useita, erilaisiin kohteisiin sopivia. Aarsleff- konserni kehittää jatkuvasti sujutusmenetelmiään ja niissä käytettäviä materiaaleja. Näin pystymme takaamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen laadun sekä uudet tuoteratkaisut.

Viemärien saneeraus
Aarsleff Oy saneeraa kuntien ja kaupunkien, erilaisten kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten viemäreitä sukkasujuttamalla. Myös halkaiseva pakkosujutus kuuluu menetelmävalikoimaan.

Viemärien saneeraus kiinteistöissä
Aarsleff Oy saneeraa sukittamalla kiinteistöjen suurimmat viemäriputket eli pohja,- piha (tontti) ja - pystyviemärit. Ensimmäiset pohjaviemärit Aarsleff sujutti Suomessa 1997 eli on alan edelläkävijä.

Vesijohtojen saneeraus
Vesijohtoja voidaan myös saneerata sujuttamalla, joko halkaisevalla pakkosujutusmenetelmällä tai sukkasujuttamalla. Nämä menetelmät eivät sovellu kiinteistöjen vesijohtoihin.

Kaivojen saneeraus
Viemärikaivoja saneerataan sementtilaastivuoraamalla. Vanhan kaivon korjaaminen säilyttää kaivon lähes alkuperäisessä koossa.

Ohipumppausjärjestelyt
Saneeraustöihin liittyy usein viemärivesien ohipumppausjärjestelyitä. Aarsleffilla on kokemusta myös mittavista pumppaushankkeista.