Halkaiseva pakkosujutus

Halkaisevassa pakkosujutusmenetelmässä (eng. Pipe Splitting) saneerattavan
putken sisälle sujutetaan uusi PE-muoviputki. Sujutus tapahtuu vetämällä
saneerattavan putken läpi halkaiseva vetopää. Veto tapahtuu hydraulisesti;
tasaisesti, mahdollisimman vähän ympäröivää maaperää ja rakenteita häiriten.

Menetelmällä on mahdollista kasvattaa olemassa olevan putken halkaisijaa
jopa 30 %. Halkaiseva pakkosujutusmenetelmä soveltuu erittäin hyvin vesijohto-
ja paineviemäriputkien saneeraukseen. Saneerattavan putken materiaali voi olla
esim. betonia, muovia, terästä tai valurautaa. Vetopää leikkaa putkessa mahdollisesti olevat pannat ja satulat.